Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Göran Åstebro
Text: Hans Appelskog

Labidochromis caeruleus
Golden


Släkte: Labidochromis
Art: caeruleus
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Fryer
År: 1956
Populärnamn: Golden
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Nkata Bay.
Utbredning: Nordvästra delen av Malawisjön

Temperatur
26-27°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Malawisjön, Afrika. Denna Labidochromis-art förekommer i sjöns nordvästra del, mellan Charo och Chisi point. Lever i klipp-biotopen på ett vattendjup mellan 10-25 m. Kan ibland hittas på grundare vatten men detta hör till undantagen. Arten förekommer ganska sparsamt i sin biotop.

Föda

Som alla Labidochromisarter livnär sig även denna art på att plocka ut insektslarver och mindre musseldjur från Aufwuchsmattan som täcker stenbiotopen där den lever. L. caeruleus är synnerligen anpassad till denna fodertyp med sin spetsiga mun och dess framåtriktade tänder. Det finns en population av denna art som lever ibland Vallisneriabestånden, där den söker sin föda ibland de förekommande mindre snäckorna.

Könsskillnad

Ingen större skillnad i teckning och färgintensitet. Hanen har dock en något mörkare svart nyans speciellt på bukfenorna, även kraftigare svart söm i ryggfenan.

Akvariemiljö

Att hålla denna mycket vackra ciklid i våra akvarier är sällan något problem. Alla fodertyper ätes med god aptit, mycket lämpligt är att då och då mata med cyklops eller artemia, detta speciellt med tanke på fiskarnas vackra gul - orange färg. Artemia och cyklops innehåller rikligt med naturliga vitaminer och ämnen som förstärker fiskarnas färger.

Beteende & lek

Leken tillgår efter sedvanligt mönster, utan att hanen har något egentligt territorium som den försvarar. Honan ruvar rommen i sin mun under ca 20-24 dagar, och frisläpper därefter de ganska stora (ca 12-13 mm), ljusgula ynglen. Dessa tar direkt nykläckt artemia, som behövs i stora mängder för att ge de uppväxande ynglen en jämn tillväxt.

Allmänt

Många av oss minns kanske då denna mycket vackra lilla ciklid först dök upp på ciklidmarknaden - 84. Den blev upphovet till åtskilliga diskussioner, då ingen visste varifrån denna juvel förekom i Malawisjön. I bl a Tyskland har den saluförts som L. tanganicae, vilket har fått sin förklaring då det har visat sig att den tidigt har fångats och odlats av P. Brichard, som bedriver fångst och odling i mycket stor skala vid Tanganyikasjön.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Peter Andersson

Hona

Foto: Tony Englund

Yngel

Foto: Stefan Larsson

l_caeruleus_05ParNkali_Peter Andersson.jpg

Par från Nkali

Foto: Peter Andersson

l_caeruleus-05honamedyngelimunnen-Goran_Astebro.jpg

Närbild på hona med yngel i munnen

Foto: Göran Åstebro

L_caeruleus01-joakim_draktoft.jpg

Foto: Joakim Draktoft

Tuggande hona Film av: Peter Fransson

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Labidochromis caeruleus

Lundu


Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann


Ruarwe


Foto: David Nikpalj


Mbowe island

Snabb glimt av arten Film av: Peter Barnes
Undu


Foto: Ad Konings

Nkatha Bay


Foto: Albin Ekenberg


Nkali


Foto: Peter Andersson

Foto: Peter Andersson

Foto: Peter Andersson

Foto: Peter Andersson