Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Peter Andersson
Text: Christian Alfredsson

Julidochromis regani


Släkte: Julidochromis
Art: regani
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Poll
År: 1942
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Nyanza i Burundi.
Utbredning: Tangayikasjön

Temperatur
26-27°C
Volym
100 cm & 300 l
Längd
13 cm
pH
7.8-9

Naturlig biotop

Den finns i den klippiga biotopen där den lever bland små sprickor och springor.

Föda

I naturen är de köttätare (små ryggradslösa djur). Som foder i akvarium passar räkmix och cyclops utmärkt, men även blötlagda pellets och flingfoder brukar accepteras. Levande Artemia tas även med stor förtjusning.

Könsskillnad

Det är mycket svårt att se könskillnader då båda har samma form och färg. Storleken och beteendet är dock två bra tecken. Honan blir oftast några centimeter längre än hanen. Om man köper några yngel så brukar par utkristallisera sig så fort de är könsmogna. De försvarar reviret intensivt.

Akvariemiljö

Alla Julidochromisar är aggressiva mot artfränder. Ofta får du enbart kvar ett par från en grupp då de jagar ihjäl övriga. Enda sättet att undvika detta är att ha dem i ett stort akvarium (minst 120 cm långt, för ett par räcker 70 cm). Det är då viktigt att skapa avgränsade revir t.ex. med skifferhögar avskilda med växter eller öppen yta.

Beteende & lek

J. regani lever parvis. De behöver en springa för att leka. Det är bra att lägga några platta stenar (skiffer) på varandra så att många mellanrum bildas. Paret väljer ofta en grotta som är så trång att de precis kommer in.

De är s.k. substratruvare. Ynglen fästes i taket på grottan. Både yngel och föräldrar simmar med förkärlek upp och ner i grottan. Föräldrarna är inte speciellt yngelvårdande, men de försvarar lekreviret där ynglen uppehåller sig mycket intensivt. Föräldrarna leker ganska snart igen och den första kullen får gå kvar i reviret. Ynglen kan stanna kvar så länge de får för föräldrarna. Det kan tillsammans med paret finnas upp till 4-5 generationer.

De par jag har haft har under perioder fått täta kullar men få yngel per gång.

Allmänt

De passar mycket bra som medinvånare i de flesta Tanganyikaakvarium. De går utmärkt att hålla i vanliga sällskapskar, tillsammans med större Tropheus-grupper, men de gör sig bäst i ett eget akvarium.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Malagarassi

Hona Malagarassi

Foto: Peter Andersson

Yngel

Foto: Peter Andersson


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Julidochromis regani

Kagongo


Foto:

Foto: Carl Eklind

Foto: Carl EklindKachese


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Chisanse


Foto: Albin Ekenberg

Chimba


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-MirekMalagarassi


Foto: Peter Andersson

Foto: Peter Andersson

Foto: Peter Andersson

Foto: Peter Andersson