Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jason Wong
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma personata
A171, A172


Släkte: Apistogramma
Art: personata
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Kullander
År: 1980
Populärnamn: A171, A172
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Uaupés, vid Assai, delstaten Amazonas, Brasilien.
Utbredning: Övre Rio Uaupés området.

Temperatur
23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5,5-7

Naturlig biotop

Finns i långsamflytande, nära stillastående, grunda, svartvattenbiotoper, där vattnet är klart med en brun nyans av humusämnen. Flodbottnen är ofta täckt av ett överflöd av rötter, grenar och halvt förmultnade löv som bildar gott om gömställen och utmärkt miljö för olika former av räkor och insekter vilka blir bra föda till fiskarna och deras yngel. Ytterst få växter förekommer i biotopen. Vattnet är mjukt och något surt.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Det är ganska svårt att se skillnad på könen hos unga fiskar. Hanen blir större än honan och får med tiden avsevärt förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna. Hanar har ett kraftigt käkparti med förstorade läppar, sågtandad ryggfena, lyrstjärt hos hanar medan honorna har en rundad stjärtfena. Hanen har också avsevärt mer färgmarkeringar runt ansiktet. Men som hos många Apistogramma kan färger variera något över utbredningsområdet. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på främre delen av bröstfenorna och är gulare generellt. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp en eller två stora svarta fläckar på sidan av kroppen.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. I naturen har hanarna stora revir och släpper endast in lekvilliga honor. Arten finns så glest som ett exemplar per kvadratmeter. Aggressionen mellan honor eller två hanar kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen befruktar äggen, som är runt 200st, utifrån öppningen till grottan. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet. Normalt är det lämpligt att hålla Apistogramma i temperaturer runt 26 grader vid lek för att få lika delar av båda könen. Det är okänt hur denna art fungerar i detta avseende men lever i allmänhet i något svalare vatten.

Allmänt

Arten ingår i:
* Apistogramma trifasciata Lineage
* Apistogramma trifasciata Sublineage
* Apistogramma brevis group

Litteratur

Kullander, Sven. 1980. "A taxonomical study of the genus Apistogramma Regan, with a revision of Brazilian and Peruvian species (Teleostei: Percoidei: Cichlidae)". Bonner Zoologische Monographien.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

a_personata02-frank_hattich.jpg

närbild hane, Rio Vaupes

Foto: Frank Hättich

a_cf_ personata-rio_vaupes02-3-frank_hattich.jpg

hane, Rio Vaupes

Foto: Frank Hättich

a_cf_personata02-mateusz_balcerzak.jpg

Apistogramma cf. personata

Foto: Mateusz Balcerzak


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma personata

Rio Vaupes - A171

Centrala och övre Rio Uaupés (Vaupés), Brasilien och Colombia
Hane
Foto: Frank Hättich
Hane
Foto: Frank Hättich
Hona
Foto: Frank Hättich
Par
Foto: Frank Hättich
Hona
Foto: Frank Hättich

Rio Vaupés, Mitú - Mitú, A172

Rio Vaupés, Mitú, Colombia
Apistogramma cf. personata
Hane
Foto: Mark Breeze
Hane
Foto: Mark Breeze
Hona
Foto: Mark Breeze
Hane
Foto: Desmo Tokyo
närbild hane
Foto: Hervé Gac
Hona
Foto: Roland Kipper
Hane
Foto: Desmo Tokyo
Hane
Foto: Roland Kipper