Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Yakov Oksman - israquarium.co.il
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma eunotus
A73, A74, A75, A76, A77


Släkte: Apistogramma
Art: eunotus
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Kullander
År: 1981
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "willy" (i handeln, inte samma i Aqualog), Apistogramma sp. "orange", Apistogramma sp. "red & brown", Apistogramma sp. "rummy nose", Apistogramma sp. "red cruzi", Apistogramma sp. "paracas!, Apistogramma sp. "jumbo", Apistogramma sp. "orange-tail", Apistogramma sp. "albertini"
Populärnamn: A73, A74, A75, A76, A77
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Nära Pucallpa, svartvatten nära Campo Verde, Río Ucayali systemet, Departamentet Loreto, Peru
Utbredning: I bifloder till Ucayali och Amazon floden och i Rio Yavarí i Peru och Rio Japurá i Brasilien.

Temperatur
20-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6.5 cm
pH
6,2-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående biotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar många gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

A75, Orangeschwanz, hane

Hane A75, Orangeschwanz, hane

Foto: Gunnar Lutzen

med yngel

Hona med yngel

Foto: Ernst van Genne

ungdjur

Yngel ungdjur

Foto: Steve Chester

a_eunotos05_red_tail-kaj_persson.jpg

A75 - Orangeschwanz par

Foto: Kaj Persson

Med 2 kullar yngel Film av: Steve Chester
yngelvård Orangeschwanz, A75 Film av: Kaj Persson

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma eunotus

Rio Ucayali - Orangeschwanz, A75

Apistogramma sp. "willy" (i handeln, inte samma i Aqualog), Apistogramma sp. "orange", Apistogramma sp. "red & brown", Apistogramma sp. "rummy nose", Apistogramma sp. "red cruzi", Apistogramma sp. "paracas", Apistogramma sp. "jumbo", Apistogramma sp. "orange-tail"

Nedre Rio Ucayali, Peru

Foto: Brian Bolen

Foto: Kaj Persson

Foto: Gert Blank
hane
Foto: Apistos Miguel


Rio Ucayali - Santa Ana, A74

Río Ucayali, nära Santa Ana, Peru

Skicka in bild på Apistogramma eunotus , Rio Ucayali

Rio Ucayali - Orange Belly, Orangebauch, A76

Orange-belly
Nedre Rio Ucayali, mellan Nauta & Iquitos, Peru

Skicka in bild på Apistogramma eunotus , Rio Ucayali

Rio Ucayali - Schwanzstreifen, Tail-stripes, A77

Apistogramma sp. "albertini"

Nedre Ucayali, Peru

Foto: Steve Chester

Foto: Steve Chester

Foto: Steve Chester

Foto: Steve Chester


Rio Orosa - Huanta

Nedre Río Orosa nära Huanta, Peru

Skicka in bild på Apistogramma eunotus , Rio Orosa