Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Marcos del Rio
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma diplotaenia
A128, A129


Släkte: Apistogramma
Art: diplotaenia
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Kullander
År: 1987
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "doppelband"
Populärnamn: A128, A129
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Negros avrinningsområde, nedströms från Rio Daraã, östra delstaten Amazonas, Brasilien.
Utbredning: I mellersta Rio Negro från San Carlos till Rio Arirará.

Temperatur
20-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Rio Negro (A128)

Hane Rio Negro (A128)

Foto: Daniel Pienaar

Hona

Foto: Marcos del Rio

Alto Orinoco (A129)

Yngel Alto Orinoco (A129)

Foto: Wasawat Junjaroen

A_diplotaenia_Rio_Negro01-Daniel_Pienaar.JPG

Rio Negro (A128)

Foto: Daniel Pienaar

a_diplotaenia02-marcos_del_rio.jpg

hane

Foto: Marcos del Rio


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma diplotaenia

Río Inirida - A128

Rio Negro, Brasilien, centrala rio Orinoco, rio Inirida, Venezuela

Foto: Daniel Pienaar

Foto: Daniel Pienaar