Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: David Rejdemyhr
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma atahualpa
Sunset Apistogramma, A175, A176


Släkte: Apistogramma
Art: atahualpa
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Römer
År: 1997
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "sunset", Apistogramma sp. "sunset-norberti", Apistogramma sp. "goldbauch", Apistogramma sp. "gold-belly", Apistogramma sp. aff. "payaminonis", Apistogramma sp. aff. atahualpa "melgar"
Populärnamn: Sunset Apistogramma, A175, A176
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Fångstplatsen för holotypen är inte känd, men exemplaret kom i en sändning tillsammans med A. juruensis och kanmycket väl komma från de västra bifloderna till Río Yavari alternativt Rio Ucayali öster om Iquitos kring gränsen mellan Peru och Brasilien.
Utbredning: I flodområdet Rio Nanay. Peru

Temperatur
23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
8 cm
pH
3,5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är mjukt och har ett lågt pH-värde.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Hanen omkring 8 cm, honan cirka 5 cm. Hanen har kraftiga förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna, stjärtfenans spetsar är mer utdragna än honans. Hanen visar upp en mäktig ryggfena som är gnistrade silvrig och försedd med långa utdragna fenstrålar. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på bröstfenorna och en serie av fem kraftiga svarta fläckar på ryggfenans rot vilka hanen saknar. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp en tydlig svart fläck på sidan av kroppen som antas signalera till ynglen var de kan finna skydd.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Arten är förhållandevis tålig när det gäller olika vattenparametrar och har odlats i allt från pH 3,5 till 7,5. Dock är leken mer frekvent vid lägre pH-värden. I allmänhet trivs arten bäst med ett pH på 4,5–5,5. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt. Arten kan vara svår att få att leka, men när de väl hittat varandra och miljön är tillfredställande leker fiskarna både frekvent och med stor avkomma som växer snabbt.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen sprider sin säd utanför öppningen. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet.

Allmänt

Arten har fått sitt namn efter den sista inkakungen som bedrogs av den spanska erövraren Pizzaro. A. atahualpa är mest känd för sin vackra gyllene, mörkorange färg som kan liknas vid en solnedgång, dessa färger blir starkt lysande om arten trivs och då vattenbytena sköts på ett bra sätt. Den förekommer i naturen tillsammans med arter såsom Copella, Copeina, Pyrrhulina och Nannostomus.

Gruppering
A.-trifasciata-Lineage
A.-trifasciata-Sublineage
A.-atahualpa-Group
A-atahualpa-Complex

Litteratur

Römer, Uwe. 1997. "Diagnoses of two new dwarf cichlids (Teleostei; Perciformes) from Peru, Apistogramma atahualpa and Apistogramma panduro n. spp". Buntbarsche Bulletin.

Kullander, S. O. Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru. 1986 - Department of Vertebrate Zoology, Research Division, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden, 394 p.

Kullander, S. O. Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. 2003 - Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil Cichlidae (Cichlids). In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.)


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Steve Chester

Hona

Foto: Nicolas Blondeau

a_atahualpa-rio_itaya02-1-nicolas_blondeau.jpg

Hannar som visar upp sig

Foto: Nicolas Blondeau

A_atahualpa-05narbild-Nicolas_Blondeau.jpg

Närbild hanne

Foto: Nicolas Blondeau

A_atahualpa05-par-Andrew_Wood.jpg

par

Foto: Andrew Wood


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma atahualpa

Rio Nanay - A175, Llanchama

Apistogramma sp. aff. "payaminonis", Apistogramma sp. "sunset", Apistogramma sp. "sunset-norberti", Apistogramma sp. "goldbauch", Apistogramma sp. "gold-belly"

Rio Nanay, Llanchama, Peru

Foto: Lukasz Brzeziński

Foto: Lukasz Brzeziński

Foto: Lukasz Brzeziński

Rio Nanay - A176, Melgar, Tail-Spots

Apistogramma sp. aff. atahualpa "melgar" (med fläckar på stjärtfenan) Rio Nanay, Peru
juvenil
Foto: Mark Breeze

Foto: Mark Breeze

Rio Itaya


Foto: Joakim Asterhed

Foto: Nicolas Blondeau

Foto: Joakim Asterhed

Rio Purus

Hane
Foto: Roland Kipper
Hane
Foto: Roland Kipper
Hona
Foto: Roland Kipper
Hona
Foto: Roland Kipper