CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Rolf Lind
Text: Hans Appelskog

Aulonocara korneliae
chilumba aulonocara, blue-gold aulonocara


Släkte: Aulonocara
Art: korneliae
Grupp: Aulonocara
Beskrivning: Meyer, Riehl & Zetzsche
År: 1987
Tidigare vetenskapligt namn: Aulonocara chilumba, A. sp.
Populärnamn: chilumba aulonocara, blue-gold aulonocara
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid den östra delen av Chizumuluön.
Utbredning: Endemisk till Chizumuluön i Malawi.

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Lever i övergångszonen mellan klipp- och sandbiotopen på ett vattendjup av ca 10 meter.

Föda

I naturen lever denna ciklid av mindre ryggradslösa djur som den lokaliserar i bottenmaterialet. Väl aklimatiserad i ett akvarium accepteras alla typer av foder utan problem.

Könsskillnad

Hanarna större och vackert blåfärgade med ett gul-orange färgparti kring gälarna. Honorna brun-beige.

Akvariemiljö

Man håller denna ciklid allra bäst tillsammans med inte alltför våldsamma medinnevånare i ett akvarium på ca 300 - 450 liter. Den uppskattar även ett rent vatten med ett pH- värde på 8,0 och en vattentemperatur omkring 26 grader C.

Beteende & lek

A. korneliae är munruvare utan att bilda fasta par, hanen bevakar ett revir där han kan kontrollera området mot alla eventuella inkräktare. Helst vill han ha detta kring en hålighet ibland stenarna eller med en skyddande klippvägg som naturlig gräns för sitt territorium. Honorna formerar sig i stim på ca 20-talet djur. Dessa drar runt i området för att söka föda eller låta sig lockas till en dominerande hanes revir för att leka.

En lek kan ge 40 - 60 yngel, vilka släpps ut av honan efter 20 - 22 dygn. Vid frisimmandet är ynglen ca 7 - 9 mm och de riskerar att bli bytesdjur för en stor mängd andra fiskar inom denna biotop.

Allmänt

A. korneliae är som de flesta ur sitt släkte speciellt känslig för skador på de stora ögonen. Varsamhet vid hanteringen med denna fisk rekommenderas.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

mc_26.jpg

Foto: Ad Konings


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Aulonocara korneliae