Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Fabien Naneix
Text: David Rejdemyhr

Geophagus harreri
Maronijordätare


Släkte: Geophagus
Art: harreri
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Gosse
År: 1975
Populärnamn: Maronijordätare
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Ouaqui floden, vid Saut Bali, biflod till Tampok, Maroni området, Franska Guyana.
Utbredning: Flodområdet Marowijne.

Temperatur
25-30°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
23 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

Arten hittas i huvudsak i vattendrag med sandbotten och söker där föda i sanden. Likt många jordätare förekommer de i flera olika biotoper och kan även påträffas i grunda vatten intill växtlighet med nedfallna trädgrenar såväl som multnande växtmaterial från omgivande vegetation. Större expemplar hittas ofta i strömmande vatten med grov botten. Ett typiskt habitat är också en variationsrik botten med såväl stenar som sand och grus. Med sin specialitet att filtrera sand i sitt sökande efter föda är sand ett viktigt element i deras biotop. Stora yngelkullar förekommer i svagt strömmande och grunda vatten med stora ansamlingar av löv och annat material från närliggande skogar.

Föda

I naturen äter de växtdelar och insekter som gömmer sig i sanden eller det fina gruset, även mindre fiskar kan ätas men är inte den huvudsakliga födan. I akvarium kan sjunkande små pellets användas vilket ger möjlighet att bibehålla beteendet som är så representativt för arten. Mata gärna vid upprepande tillfällen och lite åt gången.

Könsskillnad

Arten är väldigt svår att könsbestämma. Hos vuxna djur är honorna mindre och har kortare fenstrålar på buk- och ryggfenor. Hanarna kan uppvisa en skarpare lutning på huvudet och allmänt något maskulinare drag. Lämpligen köps en mindre grupp in för att låta dem para ut.

Akvariemiljö

Då de har ett beteende som innefattar ett mer eller mindre ständigt silande av finns sand genom munnen och ut genom gälarna är det viktigt att erbjuda en botten av finkornig sand (0-2mm) utan vassa kanter. Blir de för mätta av att matas för mycket kommer beteendet att sila sand minska. Även om de naturligt förekommer runt sandbankar med starkt ljussken föredrar de något mörkare belysning i akvarium. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Annars krävs förhållandevis stora öppna sandytor.

Tänk också på att om möjligt placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket störning som förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering för att hålla en hög vattenkvalitet.

Beteende & lek

Parbildande art som dock kan byta partner i ett akvarium med många individer. Arten är troligen substratruvande likt G. taeniopareius. Äggen läggs på ett vågrät eller lutande underlag som noggrant gjorts ren. Äggen kläcks efter 2-3 dagar och ynglen är sedan frisimmande efter ytterligare 7 dagar. De vaktas då noggrant av båda föräldrarna.

Allmänt

G. harreri skiljer sig något i utsende från många av de andra Geophagus med sin Guianacara lika svarta rand över ögat och smalare utseende som har paralleller med Retroculus och Satanoperca. De har även en svart fläck på ryggen strax bakom ryggfenan. Vissa äldre exemplar kan utveckla en pannpuckel. De är inte lämpliga att hålla som ensamma individer utan en liten, eller ännu bättre, en större grupp är att föredra.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Andreas Jekel

Hona

Foto: Andreas Jekel

g_harreri-05stressaddrakt-Fabien_Naneix.jpg

Färgdräkt under stress

Foto: Fabien Naneix

g_harreri02-1-andreas_jekel.jpg

hane

Foto: Andreas Jekel

g_harreri01-jeff_dubosc.jpg

Foto: Jeff Dubosc


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Geophagus harreri