Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bujurquina labiosa - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bild saknas

Bujurquina labiosa


Släkte: Bujurquina
Art: labiosa
Grupp: vriga
Beskrivning: Kullander
År: 1986
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Biflod till Ro Chinipo, ca. 10 km sder om Chicosa, Ro Ucayalis avrinningsomrde , Departamentet Ucayali, Peru.
Utbredning: vre Rio Ucayali omrdet (nra Rio Chinipo).

Temperatur
Volym
Längd
7 cm
pH
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser
Odlingsformer