Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings
Text:

Copadichromis nkatae


Släkte: Copadichromis
Art: nkatae
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Iles
År: 1960
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis nkatae, Cyrtocara nkatae.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Mayoka Point, Nkhata Bay.
Utbredning: Malawisjön

Temperatur
23-27°C
Volym
150 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Taiwanee reef

Hona Taiwanee reef

Foto: Ad Konings


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Copadichromis nkatae


Taiwanee reef


Foto:

Foto: Ad Konings