Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings
Text:

Copadichromis atripinnis
Three spot eastern


Släkte: Copadichromis
Art: atripinnis
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Stauffer & Sato
År: 2002
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis sp . "three spot eastern"
Populärnamn: Three spot eastern
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Den norra spetsen av Thumbi Westön, Kache Point.

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Förekommer vid stenbiototop eller övergångszon till sandbotten. Lever på 12-25 meters djup.

Föda

Livnär sig på zooplankton.

Könsskillnad

Hanarna har en silvergul grundton med lodräta mörkare ränder över sidan. Huvudet och ryggen är blåskimrande och den har tre svarta fläckar på sidan. Honorna och unga individer har en silverfärg med tre svarta fläckar. Honan blir något mindre än hanen.

Akvariemiljö

Inred lämpligen i ett stort akvarium med gott om simutrymme och fint bottenmaterial några stenpartier och grottor. Hålls lämpligast med enstaka hanar med flera honor.

Beteende & lek

Hanen gräver en ”bower” på sandslutningar i anslutning till stenpartier med ett avstånd på 2-7 meter mellan kratrarna. Hanen är revirhärdande och lockar till sig honan med sin parningsdans. Honorna har observerats i stora grupper ibland upp mot hundra individer. Munruvare och ruvar under cirka 21 dagar.

Allmänt

En art som är ovanlig i handeln.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Copadichromis atripinnis

Chiofu


Foto: Ad Konings