Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Tangachromis dhanisi


Släkte: Tangachromis
Art: dhanisi
Grupp: Frontosagruppen
Beskrivning: Poll
År: 1949
Tidigare vetenskapligt namn: Limnochromis dhanisi.
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön söder om MToto i DR Kongo.
Utbredning: Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
11 cm
pH
7,8-9Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Tangachromis dhanisi