Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Plecodus multidentatus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bild saknas

Plecodus multidentatus


Släkte: Plecodus
Art: multidentatus
Grupp: Fjderfenor och sillciklider
Beskrivning: Poll
År: 1952
Geografiskt område: Tanganyikasjn
Typlokal: Tanganyiksasjn vid Moba i DR Kongo.
Utbredning: Frekommer runt hela Tanganyikasjn.

Temperatur
23-27°C
Volym
130 cm & 300 l
Längd
12 cm
pH
7,8-9
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser


MobaMpulungu

Odlingsformer