Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Plecodus multidentatus


Släkte: Plecodus
Art: multidentatus
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Poll
År: 1952
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyiksasjön vid Moba i DR Kongo.
Utbredning: Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
130 cm & 300 l
Längd
12 cm
pH
7,8-9Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Plecodus multidentatus