Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Perissodus eccentricus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Adrian Indermaur Text:

Perissodus eccentricus


Släkte: Perissodus
Art: eccentricus
Grupp: Fjderfenor och sillciklider
Beskrivning: Liem & Stewart
År: 1976
Geografiskt område: Tanganyikasjn
Typlokal: Tanganyikasjn.
Utbredning: Frekommer i Tanganyikasjns sdra del.

Temperatur
23-27°C
Volym
130 cm & 300 l
Längd
16 cm
pH
7,8-9
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser


GombiMpulunguUlwile

Odlingsformer