Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jan Bukkems
Text:

Telmatochromis bifrenatus


Släkte: Telmatochromis
Art: bifrenatus
Grupp: Snäckskalslekare
Beskrivning: Myers
År: 1936
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Kigoma i Tanzania.
Utbredning: Förekommer från Sibwesa till gränsen mellan Tanzania och Burundi samt mellan Kavala och Luhaga i DR Kongo.

Temperatur
23-27°C
Volym
60 cm & 75 l
Längd
7 cm
pH
7,8-9Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Telmatochromis bifrenatus