Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Christian Alfredsson
Text: Roger Häggström

Metriaclima sp. msobo
Pseudotropheus Magunga red, Pseudotropheus Msobo, Pseudotropheus Deep Tanzania, Pseudotropheus Deep Manda.


Släkte: Metriaclima
Art: sp. "msobo"
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2005
Populärnamn: Pseudotropheus Magunga red, Pseudotropheus Msobo, Pseudotropheus Deep Tanzania, Pseudotropheus Deep Manda.
Geografiskt område: Malawisjön
Utbredning: Tanzaniakusten mellan Cape Kaiser och Lundu.

Temperatur
23-27°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
10-12 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Denna art förekommer endemiskt vid Tanzania-kusten i Malawisjön på båda sidorna av Ruhuhu-floden. Metriaclima sp. "msobo" lever i övergångszonen mellan sand och sten på relativt grunt vatten (5 - 30 m). Ibland kan man hitta den även i den steniga biotopen på grunt vatten.

Föda

Regelbundna vattenbyten och ett bra foder (typ "räkmix") är det enda som krävs för att lyckas med denna art.

Könsskillnad

Det är lätt att se skillnad på könen eftersom honorna är ljust orangegula, medan hanarna är blåsvarta med oregelbundna inslag av ljusblått, oftast längs basen av ryggfenan och på den övre delen av kroppen. Färgerna, speciellt hos hanen, varierar kraftig mellan individer fångade på olika platser.

Det här är en relativt liten ciklid där hanen maximalt blir ca 12 cm i akvariet. Honan är alltid några cm kortare.

Akvariemiljö

Metriaclima sp. "msobo" går utmärkt att hålla i ett akvarium tillsammans med andra malawiciklider ur mbuna-gruppen.

Beteende & lek

Metriaclima sp. "msobo" är en ganska snäll mbuna som sällan ställer till med problem i akvariet. Som övriga ciklider från mbuna-gruppen lever den av att beta bland alger med inslag av smådjur (s.k. Aufwuchs). Munnen trycks tätt mot underlaget och algerna "kammas" rena på smådjur av munnens tänder. I likhet med andra mbunas är hanen territoriell och leker med de honor som kan lockas till revirets centrum, som kan vara en grotta eller en sten. Honan ruvar sedan äggen i munnen och ynglen släpps ut efter ca tre veckor.

Allmänt

Detta är en relativt ny och populär nykomling inom hobbyn. Den har förekommit i handeln sedan början av 90-talet och finns oftast att få tag på.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Magunga

Hane Magunga

Foto: Kevin Bauman

Magunga

Hona Magunga

Foto: Kevin Bauman

m_sp_msobo_05Par_Peter Andersson.jpg

Par från Magunga

Foto: Peter Andersson

M_sp_msobo-Magunga03-1-Kevin_Bauman.jpg

hona, Magunga

Foto: Kevin Bauman

mc_73.jpg

månadens ciklid i Ciklidbladet 3/1998

Foto: Roger Häggström


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Metriaclima sp. msobo

Magunga


Foto: Tony Englund

Foto: Kevin Bauman

Foto: Niclas Olausson


Chinula


Foto: David Nikpalj

Foto: David Nikpalj

Foto: David Nikpalj