Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Text: Johan Lundin

Neolamprologus prochilus


Släkte: Neolamprologus
Art: prochilus
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Bailey & Stewart
År: 1977
Tidigare vetenskapligt namn: Lamprologus prochilus
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Nkumbula-ön strax norr om Mpulungu i Zambia.
Utbredning: Södra delen av Tanganyikasjön vid Cape Kipimbi och Nkumbula-ön i Zambia.

Temperatur
23-27°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
17 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Neolamprologus prochilus förekommer i Tanganyikasjöns södra del, nära Mpulungu. Den lever där på djupt vatten i klippbiotopen och övergångszonen.

Föda

I naturen äter Neolamprologus prochilus små ryggradslösa djur samt småfisk, men i akvarium fungerar det bra med ett torrfoder eller pellets av god kvalité.

Könsskillnad

Hanen är större än honan, men säkrast ses könsskillnaden genom att jämföra könsöppningarna.

Akvariemiljö

För att likna den naturliga biotopen kan akvariet inredas med mycket stenar som bildar grottor där Neolamprologus prochilus kan känna sig trygg. Gruset bör ha en mindre diameter så att Neolamprologus prochilus kan gräva ut grottor och gångar i gruset.

Beteende & lek

Neolamprologus prochilus är en grottruvande art. Arten är parbildande men aggressiv. Paret bör ha ett stort akvarium med rikligt med gömställen för honan där hon kan komma undan hanen. Tänk på att arten också äter fisk, så medinvånarna i akvariet bör inte vara för små.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Hona

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

ungdjur

Yngel ungdjur

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

N_prochilus01-par-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

par

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

N_prochilus05-honagapar-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

gapande hona

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

N_prochilus05-narbild-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

närbild

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Neolamprologus prochilus