Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Dag-Jostein Andresen
Text:

Limnochromis staneri


Släkte: Limnochromis
Art: staneri
Grupp: Frontosagruppen
Beskrivning: Poll
År: 1949
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön mellan Cape Bwana Denge och Moni.
Utbredning: Tanganyikasjöns södra halva.

Temperatur
23-27°C
Volym
125 cm & 200 l
Längd
19 cm
pH
7,8-9Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Dag-Jostein Andresen

Cape Chaitika

Hona Cape Chaitika

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

L_staneri-05narbild-Dag_jostein_Andresen.JPG

Närbild, tydligt vackert mönster på ryggfenan

Foto: Dag-Jostein Andresen

L_staneri_Chaitika05-narbild-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

närbild, Cape Chaitika

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Limnochromis staneri

Chituta


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Cape Chaitika


Foto:

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek