Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Dag Jostein Andresen
Text:

Greenwoodochromis bellcrossi


Släkte: Greenwoodochromis
Art: bellcrossi
Grupp: Frontosagruppen
Beskrivning: Poll
År: 1976
Tidigare vetenskapligt namn: Hemibates bellcrossi, Lepidochromis bellcrossi, Limnochromis bellcrossi.
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön i närheten av Mutondwe-ön i Zambia.
Utbredning: Förekommer i södra delen Tanganyikasjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
125 cm & 200 l
Längd
18 cm
pH
7,8-9Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Dag Jostein Andresen

Hona

Foto: Dag Jostein Andresen

G_belcrossi_Chituta_Bay05-narbild-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

närbild

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Greenwoodochromis bellcrossi

Chituta


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek