Akvariehelg
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Steen Christiansen
Text: Johan Lundin

Cyprichromis zonatus
zebraleptosoma.


Släkte: Cyprichromis
Art: zonatus
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Takahashi, Hori & Nakaya
År: 2002
Tidigare vetenskapligt namn: Cyprichromis sp.
Populärnamn: zebraleptosoma.
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Kasenga i Zambia.
Utbredning: Förekommer endemiskt vid Chituta Bay och Gombe i Zambia.

Temperatur
23-27°C
Volym
125 cm & 300 l
Längd
10 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Cyprichromis zonatus förekommer enbart i Tanganyikasjön, vid Chituta Bay och Gombe i Zambia. Där lever den på öppet vatten, nära stora klippor på djup mellan 20 och 40 meter.

Föda

I naturen äter Cyprichromis zonatus zooplankton, men i akvarium fungerar det bra med ett torrfoder eller pellets av god kvalité. Tänk på storleken av maten då arten har liten mun.

Könsskillnad

Hanen blir mycket färggrann när den färgar ut och honorna behåller sin grå färg genom livet.

Akvariemiljö

Cyprichromis zonatus hålls i ett större akvarium, minst 150 cm långt. Inredningen i akvariet påverkar inte arten nämnvärt då den simmar i den övre delen av akvariet. Det kan vara bra att försöka få in naturliga avdelare för reviren mellan hanarna. Om det görs med höga klippor eller en vägg av Vallisneria spelar ingen större roll.

Beteende & lek

Cyprichromis zonatus är maternal munruvare, det innebär att honan ruvar ägg och yngel. Leken sker i öppet vatten och honan tar snabbt den lagda rommen i munnen för att sedan bli insenimerad av hanen. För att få arten att leva ut behövs ett större stim. Ett minimum är 10 individer, men gärna många fler individer.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Chituta

Hane Chituta

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Chituta

Hona Chituta

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Chituta

Yngel Chituta

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Cyprichromis zonatus

Chituta


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek