Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Chromidotilapia mamonekenei - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Anton Lamboj Text:

Chromidotilapia mamonekenei


Släkte: Chromidotilapia
Art: mamonekenei
Grupp: Vstafrika
Beskrivning: Lamboj
År: 1999
Geografiskt område: Vstafrika
Typlokal: Loubomo, DR Kongo.
Utbredning: DR Kongo och Gabon.

Temperatur
24-30°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Hona Foto: Anton Lamboj

Fångstplatser
Odlingsformer