Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Joe Cutler
Text: David Rejdemyhr

Konia dikume
Dikumeciklid


Släkte: Konia
Art: dikume
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Trewavas, Green & Corbet
År: 1972
Populärnamn: Dikumeciklid
Geografiskt område: Västafrika
Typlokal: Sjön Barombi Mbo i Kamerun.
Utbredning: Endemisk till sjön Barombi Mbo i västra Kamerun.

Temperatur
25-31°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
15 cm
pH
7-8

Naturlig biotop

Den lever i de djupare delarna av sjön, på ett djup av 20 meter. Under regnsäsongen kan man se yngel och juvenila i de grunda delarna av sjön.

Föda

Äter huvudsakligen insektslarver i sin naturliga miljö. I akvarium är den anspråkslös och tar pellets eller flingfoder. Lämpligt är att välja ett foder anpassad till dess naturliga diet och därmed har högt animaliskt innehåll. Varva gärna med fruset foder såsom mysis eller motsvarande. Daggmask i bitar går också bra.

Könsskillnad

Båda könen blir lika stora och som störst 15 cm i totallängd.

Akvariemiljö

Inred med gott om gömställen. Växter går bra, men väldigt lite är känd om dess kompatibilitet med andra arter då den inte hållits i akvarium i handeln.

Beteende & lek

Arten har en förhöjd hemoglobinnivå i blodet vilket är en anpassning till de låga syrenivåerna i sjön. Väldigt lite är känt om dess lekbeteende i sjön, men enligt observationer gjorda av Uli Schliewen, leker troligvis arten huvudsakligen under regnsäsong då det under den perioden går at hita avsevärt fler yngel och ungfisk i sjöns grundare delar. Arten är troligvis ovofil munruvare, dvs den ruvar äggen direkt efter de läggs. Ruvningen tros delas mellan könen. Lekparen håller samman med ett svagt band under försvar av rom och yngel för att sedan dela på sig.

Allmänt

Arten kallas Dikume på det lokala språket. Den känns igen på att det är en medelstor ciklid med spetsig nos och en rak profil sedd framifrån. Den saknar fläck i stjärtfenan.

Litteratur

Trewavas, Ethelwynn & J. Green & S. A. Corbet. 1972. "Ecological studies on crater lakes in West Cameroon. Fishes of Barombi Mbo". Journal of Zoology, London. (no. 167); pp. 41-95

Lamboj, Anton. 2004. "The Cichlid Fishes of Western Africa". Birgit Schmettkamp Verlag. pp. 1-255

Nkwelle, Sone Brice, 2012, "Trace metals in water and fish (Unga species, Pungu maclareni, catfish Clarias maclareni) from lake Barombi Mbi, Cameroon", Department of ecology and natural resource management Master Thesis. pp. 1-103.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Konia dikume