Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Föreningsnytt
Av: Björn Ander

Verksamhetsberättelse 1998 Föreningen Återigen måste vi inleda denna verksamhetsberättelse med att konstatera att även under 1998 fortsätter den negativa trenden i vårt medlemsantal. Medlemsantalet föll, från att i slutet av 1997 vara 1222, ner till 1166 per den sista december 1998. Det sjunkande medlemsantalet är självklart svårt att förklara, men det kan vara en konsekvens av att utgivningen av Ciklidbladet inte gått planenligt under de sista numren 1998, vilket skapat en osäk ...