Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

rsmtesprotokoll 98-03-29
Av: Carl-Axel Peterson

rsmtesprotokoll Gteborg 98-03-29 1. rsmtets ppnande: Ordfranden hlsade mtesdeltagarna vlkomna och frklarade rsmtet ppnat. 2. Frga om rsmtets behriga utlysande: rsmtes deltagarna beslt att rsmtet var stadgeenligt utlyst. 3. Godknnande av dagordning: Efter fredragning av dagordning, godknde rsmtet den. 4 Val av mtets ordfrande och sekreterare a) rsmtet valde Kjell Fohrman till mtesordfrande. b) Till mtessekreterare valdes Carl-Axel Peterson. 5. Val av ...