Poecilia Scandinavia
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Katale eller Nakantenga?
Av: Alf Ole Bull-Tornøe

Jeg fikk nr. 1+2 av CB samtidig i posten nylig, og leste artikkelen til Anders Wickman.

Det er på sin plass å kommentere noen av påstandene til Anders om MC-fuelleborni.

1. Stuart sender stundom showfisk uten å nevne fangststed. Dette fordi videre avl ikke påregnes. Hvem som har satt på navnet "super orange reef" vet jeg ikke, men enkelte hunner fanges med denne benevnelse syd i sjöen. Men jeg har ikke sett MC-fuelleborni tilsvarende omslag 9/95 ved dette fa ...