Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

DISKUS - odling och skötsel VI
Av: Magnus Berne

Magtarm infektioner

En frisk diskus har mycket god aptit och äter det mesta, inklusive sina kamraters avföring. Tarmparasiter sprids därför snabbt till hela fiskbeståndet. Diskusfisken har en kort magtarm kanal med snabb passage. Efter en riklig måltid står buken rejält utspänd, men redan efter c:a två timmar är buken åter sammanfallen. Det första tecknet på störningar i matsmältningsorganen, är att det tar längre tid efter ett skrovmål innan buken åter är helt sammanfallen.