CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

För hemmet, utställningen och offenliga akvarier: Fiskfotografering
Av: Don S. Johnson

Översättning: Roger Häggström

* Materialet har hämtats från CompuServe's dator informations service FISHNET.

Fotografering och tropiska fiskar är två av de hobbys som är mest populära i USA. Det finns ingen tillgänglig statistik som visar hur många som håller på med bägge dessa hobbys, men jag känner inte till någon akvarist som inte vid något tillfälle försökt fotografera sina fiskar. Vi kan inte räkna med att varenda bild blir bra, det finns för många variabler i fiskfotogr ...