Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Om gamla årgångar av CB
Av: Roger Häggström

Vårt arkiv är fortfarande inte komplett, men det är inte långt ifrån. Med god hjälp av DCS (Tonny B. Andersen) och egna inköp har vi även fått tag i original från de första åren, dock inte från 1967 (som var den allra första årgången av CB).

Numera har vi kompletta och inbundna originalårgångar från 1970 och framåt i vårt arkiv. Vi har även följande original från år 1969: 2, 4, 6 och 8. Av årgångarna 1967-1969 har vi dragit kopior på många nummer, men fortfarande fattas följande:
...