Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Aprop tidigare artikel_arkiv i CB
Av: Alf Stalsberg Hans Appelskog

Aulonocara frn Malawisjn

I nummer 9/92 av Ciklidbladet fanns en lng och intressant artikel om Aulonocaraslktet. Artikeln var en versttning frn tidskriften Tropical Fish Hobbyist, januari- 90. I denna publikation ifrgastter Konings det korrekta i att placera in de gula och orange varianterna av slktet Aulonocara frn Chipoka, Maleri, Benga och Usisya under samma artnamn- A. baenschi. I sitt stora verk; Cichlids of Lake Malawi som gavs ut se ...