CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ett tack till vår gamle tryckare
Av: Roger Häggström

Vår medlemstidning har sedan ett stort antal år (säker över tio) tryckts nere i skåne. Att vi nu byter tryckare har två orsaker. Det kanske viktigaste är att det i längden är opraktiskt att ha över 100 mil mellan produktion och tryck. Sedan har också vår förening fått en allt bättre ekonomi i och med ökningen av antalet medlemmar, vilket i sin tur medger att vi kan satsa mer pengar på trycket av tidningen.

Detta betyder dock inte att vi är missnöjd med vår gamle tryckare, tvärtom. Vi t ...