Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Nyheter från Fohrman Aquaristik
Av: Kjell Fohrman

I månadskskiftet Jan-Febr kom den första sändningen av Malawiciklider från den nya fångststationen i Tanzania, nästa sändning väntas månadsskiftet Febr-Mars. I den första sändningen kom det in ett 20-tal nya arter och varianter. Då de är så nya att de inte finns med i Ad Konings stora Malawiatlas, hänvisar jag till den nya amerikanska tidskriften "Cichlid News", där flertalet av de tanzaniska malawicikliderna finns på bild.

Labidochromis trewavasae "Red Stripe": Cichlid N ...