CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Mina erfarenheter av discus
Av: Peter Gallagher

Översättning: Jan Szaruk


Introduktion

Denna artikel är inte skriven av en expert med 20 års erfarenhet, inte heller är detta bara en samling av tidigare publicerat material samlade i en artikel. Artikeln handlar om mina egna experiment, metoder att hålla fisk, teorier och råd baserade på några år av experiment och framgång i odling, hållning och uppdragning av Diskus från rom till vuxna fiskar. En del av artikelns innehåll är inte alltid densamma som man kan finna ...