Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Verksamhetsberättelse för NCS 1991
Av: Mikael Lövebrant

NCS:s medlemstidning Ciklidbladet har getts ut med tio nummer under 91. Redaktör har hela året varit Roger Häggström i Örnsköldsvik. Bladet har i år haft ett mycket strikt utgivningsschema, i stort sett alla numren har stabilt varit hos medlemmarna i början av varje månad, med undantag för perioden under sommaruppehållet.

Bladet har också i år genomgått ett flertal kvalitativa förbättringar. CB:s huvudredaktör Roger har framförallt arbetat vidare med CB:s layout, vilket bl.a. har resul ...