CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Angående gamla årgångar av Ciklidbladet
Av: Roger Häggström

Innan jag blev redaktör fick jag veta att föreningen inte hade alla gamla nummer av Ciklidbladet tillgängliga. Eftersom jag tycker att det är viktigt att inte föreningens historia glöms bort, påbörjade jag ett arbete med att försöka samla in/kopiera de gamla årgångarna. Tack vare hjälp från bla Lars Andersson i Linköping, Hans Appelskog och föreningens grundare- Yngve Skoglund och Yngve Östh- har vi nu en tämligen komplett krönika av Ciklidblad från 67 och framåt. Föreningen har också köpt några ...