Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Kassören har ordet
Av: Lennart Malmborg

NCS har under det här året haft en glädjande stor medlemsökning- faktiskt mer än 300 nya medlemmar. Tyvärr har detta också medfört en del problem. Ökningen har blivit större än vad vi kunde ana när vi vi planerade upplagans storlek på några av årets första nummer. Sista numret 90 gick ut till 650 medlemmar, därför verkade ett tryck av 800 ex rimligt för de första numren 91. Dock trycktes nr 1/91 i 1200 ex för att kunna användas som demoex vi t ex möten och dylikt.

I och med att medlems ...