Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Hobbyverksamhet, nyheter från 1 jan. 91 Rsv 344 Utg 1
Av: Skatteförvaltningen

Innehållet i denna folder är förhandsinformation. Foldern har alltså tryckts innan riksdagen fattat sitt beslut. Reservation för eventuella ändringar måste göras. Fr o m 1 januari 1991 är överskott av hobbyverksamhet skattepliktigt. Den som ska redovisa inkomst av hobby kan inte använda den förenklade självdeklarationen. Broschyren vänder sig till personer som driver hobbybetonad verksamhet. Karaktäristiskt för hobbyverksamhet är att den ofta utövas på fritid och att man inte har sin huvudsaklig ...