Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Nordiska Ciklidsällskapets årsmöte
Av: Mikael Lövebrant

Protokoll- Skövde 90-10-28.

1. Årsmötets öppnande
Ordförande hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutar att NCS:s årsmöte i Skövde 1990-10-28, utlysts i stadgeenlig ordning.
3. Godkännande av dagordni ...