Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Årsmöte i Linköping 1989-10-22
Av: Mikael Lövebrant

Protokoll.

#1. Årsmötets öppnande
Ordförande hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
#3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att NCS:s årsmöte i Linköping 1989-10-22 utlyst i stadgeenlig ordning.
#4. a. Val av mötesordförande.
Årsmötet b ...