Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Nilabborren - Victoriasjöns fiskutrotare
Av: Sven-Bertil Hedman

Under 1950-talet utredde fiskeristyrelsen i dåvarande Brittiska Östafrika ett förslag att utplantera Nilabborren Lates niloticus i Victoriasjön. Till slut beslutades att det inte skulle utplanteras några av dessa fiskar där, eftersom det antogs att sjöns biomassa skulle minska allt för mycket. Mot detta beslut opponerade sig ett antal koloniala tjänstemän som ville ha bättre sportfiske, och på ett eller annat sätt inplanterades nilabborren i sjön. Detta hände troligen 1960.

Nila ...