Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Tanganyikasjöns långfenade skönheter, Del II
Av: Sten Holmquist Lars-Erik Forsberg

Grund, stenig kust

Tre arter eller artkomplex av "Featherfins" förekommer inom denna biotop. Framförallt så förekommer dessa fiskar i övergångszonen mellan denna biotop och den rena sandbiotopen. Leken försigår i sandbiotopen, men mycket av födosökandet tar plats bland stenarna.


Ophthalmotilapia heterodonta

Denna art har förut räknas som en underart till O. ventralis men har numera fått status som egen art. Detta är den ...