Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Cyprichromis microlepidotus
Av: Okänd

Översättning: Lars Brag, Tanganyikagruppen i Varberg.

Förekommande: C. microlepidotus förekommer endemiskt i Tanganyikasjön. Hittills har arten bara hittats i den nordliga delen av sjön och också här bara på ganska bestämda platser. På dessa fångstplatser förekommer stora stim på ca. 100 individer, som huvudsakligen består av ruvande honor.

Det lämnar förmodan att djuren bara under lektiden befinner sig vid de kustnära klippregionerna och annars i större djup el ...