Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Näringsspecialister bland cikliderna
Av: Alfred Ufermann

Översättning: Ingemar Ander från DCG-Info 10/87

Cikliderna är med sina för närvarande ca 1300 beskrivna arter den största familjen bland de ungefär 20 000 nu levande fiskarterna. I Amerika finns det 350 till 400 arter, i södra Indien och Ceylon tre, i sydvästra Iran en och på Madagaskar fyra arter. Den stora återstoden lever i Afrika inbegripet Sahara upp till Israel. Det kan nämnas att en fossil art har hittats i Saudi-Arabien! De flesta ciklidarterna överhuvudtaget har utvecklats i d ...