Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Boknytt
Av: Bo Thurén

"Die Buntbarsche der Alten Welt- Tanganjikasee" är den pampiga titeln på ett verk om 240 sidor utgivet 1987 av det tyska förlaget Kernen. Författare är Hans-J. Herrmann, för övrigt samme Herrmann som höll ett mycket intressant föredrag vid Ciklidstämman i Malmö 1985.

Hans-J. Herrmann har under de senaste åren besökt Tanganyikasjön vid flera tillfällen och har därigenom fått en mycket god kännedom om sjöns högst varierande biotoper och fiskfauna. Boken är uppdelad i många kapitel. De in ...