Bli medlem på Zoopet
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Årsmöte i Göteborg 1986-11-30 - Nordiska Ciklidsällskapet
Av: Bo Thurén

§1 Årsmötets öppnande. NCS:s ordförande hälsade mötesdeltagarna varmt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§2 Årsmötets behöriga utlysande. Årsmötet beslutar: att Årsmötet utlysts behörigt.
§3 Föredragning av dagordning. Årsmötet beslutar: att godkänna uppläst dagordning.
§4 ...