Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ciklid ???
Av: Mikael Svensson

Hej ! Jag har lyckats få tag på ett par Cichlasoma synspilum. Kan någon berätta mer om denna art för mig? Sedan skulle jag vilja veta mer om följande Cichlasoma maculicauda, melanorum, citrinellus och panamense. Med "veta mera", menar jag uppgifter om storlek i akvarium, lekmognad, lekens former, föda (växtätande?), aggressivitet, storlek vid utfärgandet och allt annat intressant, som man inte kan läsa sig till i Larsen / Hansens "Centralamerikas Ciklider".

Jag efterl ...