Poecilia Scandinavia
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Protokoll fört vid NCS årsmöte 851117
Av: Anders Lindén

Bilagor: Dagordning, §6 ny och gammal lydelse, Stadgar (utkast 810330)

§1.a Mötet öppnades av ordförande Lasse Forsberg.
§1.b Mötet ansågs behörigt utlyst.
§2 Dagordningen upplästes och godkändes med tillägg för att ansvarsfrihet gäller 831103- 851031.
§3 Som m ...