Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Om könsbestämmning hos fiskar
Av: Arne Jernelöv

Redan i skolan lär sig de flesta att könet hos en individ bestäms av kromosomerna- att flickor har två X-kromosomer och pojkar en X. och en Y. Exemplen i skolans genetikböcker visar att systemet med XX- honor och XY- hanar finns bland många djur och växter.

Om man sedan läser introduktionskursen i genetik på universitetet lär man sig en ramsa om "fåglar, fjärilar och vissa fiskar"- organismer som har ett något annorlunda könsbestämningssystem kallat ZW/ZZ.

Z-kromosomen motsva ...