Nordiska ciklidsällskapet
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Fem har blivit sex
Av: Lars-Erik Forsberg

Att släktet Petrochromis består av flera arter än de fem, som varit vetenskapligt beskrivna, har länge anats. I samband med den ökande exporten har många Petrochromisar, som man ej vetenskapligt kunnat placera, hittats. År 1983 beskrev japanen K. Yamaoka en ny art, P. macrognatus. Av fångstplatsen att döma, har arten dock ej; varit med i importerna. De exemplar som ligger till grund för beskrivningen är fångade vid Luhanga, Zaire. Det är ju dock möjligt att denna nya art finns på fler pla ...