Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ciklidfronten
Av: Lars-Erik Forsberg

1984 ökade vi medlemsantalet med ytterligare något 100-tal jämfört med 1983. Orsaken till detta är till största delen beroende på att Ciklidbladet har blivit bättre och bättre. Under Marcus Zadenius tid som ordförande rycktes Ciklidbladet upp från att ha varit ett tunt häfte till att bli en omfångsrik ciklidpublikation. Nuvarande redaktion har haft som målsättning att bibehålla den standard som Marcus Zadenius kom upp till de senaste åren. En av förutsättningarna rent tekniskt har varit att vi f ...