Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Filtrering
Av: Lars-Erik Forsberg

Jag skall i detta nummer fortsätta med att ta upp olika pumpar och filtreringsmetoder. Om vi skall titta på de olika filtreringssystem som finns, så kan man dela upp dem i två grupper när det gäller placeringen. Grupp 1 är det system som arbetar inne i akvariet, typ bottenfilter, innerfilter och snabbfilter. Grupp 2 är de som arbetar utanför akvariet, typ sugfilter, droppfilter och yttre sandfilter.

Om vi tittar först och främst på vad som gäller samtliga filtreringsmodeller så är det ...